Міські програми

В даному розділі знаходиться інформація щодо виконання міських програм, які націлені на розвиток усіх галузей міста

ПІТЧІНГ ПРОЕКТІВ

Пітчинг проектів - це публічна презентація ідей і проектів з метою знайти інвестора або спонсора. Це досить поширена практика в розвинених країнах залучати фінансування для реалізації некомерційних проектів

ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ

Бюджет міських ініціатив дозволяє мешканцю взяти участь в тому, як і де бюджетні кошти можуть використовуватися для поліпшення життя міста. Подавайте свої проекти і голосуйте за цікаві ідеї. Проекти, які найбільше підтримають мешканці, будуть реалізо

Бюджет розвитку

Згідно із ст. 71 Бюджетного кодексу України бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів. Видатки бюджету розвитку спрямовуються на: соціально-економічний розвиток регіонів; виконання інвестиційних прое

Видатки міського бюджету

Кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом. До видатків бюджету не належать: погашення боргу; надання кредитів з бюджету; розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних паперів; повернення надмір

Доходи міського бюджету

Відповідно до Бюджетного кодексу України доходи бюджету – це податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власн

Рішення про бюджет

Рішення про бюджет

Інші документи про бюджет

Перелік розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, презентації, програма соціально-економічного та культурного розвитку міста та інша інформація про бюджет

Паспорти бюджетних програм

Оприлюднення паспортів бюджетних програм головних розпорядників бюджетних коштів

Річні та квартальні звіти про виконання міського бюджету

Це система взаємопов'язаних узагальнюючих показників, що відображають фінансовий стан бюджету та результати його виконання за звітний період. II складають з дотриманням принципу балансового узагальнення інформації про виконання бюджетів.

Протоколи засідань постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку міста

Протокол - документ, у якому фіксується хід обговорення питання й ухвалення рішень на зборах, нарадах, засіданнях, конференціях із зазначенням місця, часу й мети, складу присутніх та змісту доповідей.

Звіти по виконанню бюджетних программ

Звіти по виконанню бюджетних программ

Путівник "Як не заблукати у лабіринті місцевого бюджету

Відкритість бюджету є обов’язковою, якщо не ключовою умовою функціонування демократичного суспільства. Прозорість бюджету дозволяє громадськості скласти уявлення про складність та альтернативи прийняття різних бюджетних рішень, надає можливість впливати на органи виконавчої влади, активно захищаючи свої громадські права. Враховуючи такий стан справ, при підготовці путівника експерти виходили з того, що він має бути викладений у доступній і зрозумілій формі для пересічного громадянина – платника податків.