Міські програми

В даному розділі знаходиться інформація щодо виконання міських програм, які націлені на розвиток усіх галузей міста

ПІТЧІНГ ПРОЕКТІВ

Пітчинг проектів - це публічна презентація ідей і проектів з метою знайти інвестора або спонсора. Це досить поширена практика в розвинених країнах залучати фінансування для реалізації некомерційних проектів

ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ

Бюджет міських ініціатив дозволяє мешканцю взяти участь в тому, як і де бюджетні кошти можуть використовуватися для поліпшення життя міста. Подавайте свої проекти і голосуйте за цікаві ідеї. Проекти, які найбільше підтримають мешканці, будуть реалізо

Бюджет розвитку

Згідно із ст. 71 Бюджетного кодексу України бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів. Видатки бюджету розвитку спрямовуються на: соціально-економічний розвиток регіонів; виконання інвестиційних прое

Видатки міського бюджету

Кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом. До видатків бюджету не належать: погашення боргу; надання кредитів з бюджету; розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних паперів; повернення надмір

Доходи міського бюджету

Відповідно до Бюджетного кодексу України доходи бюджету – це податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власн

Рішення про бюджет

Рішення про бюджет

Інші документи про бюджет

Перелік розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, презентації,та інша інформація про бюджет

Паспорти бюджетних програм

Оприлюднення паспортів бюджетних програм головних розпорядників бюджетних коштів

Звіти про виконання міського бюджету

Це система взаємопов'язаних узагальнюючих показників, що відображають фінансовий стан бюджету та результати його виконання за звітний період. II складають з дотриманням принципу балансового узагальнення інформації про виконання бюджетів.

Протоколи засідань постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку міста

Протокол - документ, у якому фіксується хід обговорення питання й ухвалення рішень на зборах, нарадах, засіданнях, конференціях із зазначенням місця, часу й мети, складу присутніх та змісту доповідей.

Звіти по виконанню бюджетних программ

Звіти по виконанню бюджетних программ

Путівник "Як не заблукати у лабіринті місцевого бюджету

Відкритість бюджету є обов’язковою, якщо не ключовою умовою функціонування демократичного суспільства. Прозорість бюджету дозволяє громадськості скласти уявлення про складність та альтернативи прийняття різних бюджетних рішень, надає можливість впливати на органи виконавчої влади, активно захищаючи свої громадські права. Враховуючи такий стан справ, при підготовці путівника експерти виходили з того, що він має бути викладений у доступній і зрозумілій формі для пересічного громадянина – платника податків.

Проекти рішень про бюджет

Проекти рішень про бюджет

Прогноз доходів та видатків

Прогноз доходів та видатків

Бюджетний запит на 2020 рік

Бюджетний запит на 2020 рік головних розпорядників бюджетних коштів

Нормативні документи

Нормативні документи (рішення, накази (у т.ч. бюджетний регламент) та інші документи)

Ґендерна рівність

Ґендерна рівність займає центральне місце у системі прав людини та серед цінностей Організації Об’єднаних Націй (ООН). Одним з фундаментальних принципів Статуту ООН, який було прийнято світовими лідерами у 1945 році, є «рівні права чоловіків та жінок», а також захист та просування прав жінок, як відповідальність кожної держави

Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Мелітополя

Проект Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Мелітополя розроблено управлінням соціально-економічного розвитку міста виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області.Метою Програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення міста за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці міста Мелітополя, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання показників соціально-економічного розвитку, створення умов для підвищення ефективності використання

Громадські слухання

Громадські слухання - це колективні зустрічі громадян з представниками місцевої влади, на яких обговорюються та ухвалюються пропозиції щодо вирішення актуальних проблем міста.

Результати аналізу ефективності бюджетних програм

Результати аналізу ефективності бюджетних програм

Бюджетний запит на 2021 рік

Бюджетний запит на 2021 рік головних розпорядників бюджетних коштів

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРОМАДЯН

Бюджет для громадян розроблено з метою доступно розповісти мешканцям Мелітопольської громади про доходи та видатки міського бюджету, щоб жителі громади знали про бюджет більше та розумілись на ньому краще. Інформація, подана в цьому документі, може сприяти залученню мешканців до контролю за прозорістю та першочерговістю використання бюджетних коштів.

Проект бюджету м. Мелітополь 2021 року

Проект бюджету м. Мелітополь 2021 року

Кредитний рейтинг

Кредитний рейтинг є процедурою оцінки особи, підприємства або держави. В банківській справі рейтинг рівнозначний оцінці платоспроможності боржника.